My Cart

 x 

Twój koszyk jest pusty

Płatności

 • Za zamówione w naszym sklepie produkty można zapłacić za pośrednictwem platformy Tpay (przelew online i karta płatnicza).
 • Pobranie - płatność przy odbiorze.
 • Płatność tradycyjnym przelewem bankowym odbywa się na unikalny numer rachunku bankowego. Numer ten można uzyskać  klikając w formach płatności ikonę na dole po prawej stronie "Druczek płatności / Przelew z innego banku". Dokonując przelewu prosimy o dokładne przepisanie danych zgodnie z wygenerowanym druczkiem. Wszelkie niezgodności w kwocie, tytule przelewu, adresie spowodują, że nie zostanie on odnotowany przez system płatności, a zamówienie będzie widniało jako nieopłacone i nie będzie mogło być zrealizowane. 

Dostawa

 • Poczta Polska
 • Kurier DPD

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU TOWARU)

 1. Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym otrzymałeś rzecz lub w którym otrzymała rzecz osoba trzecia przez Ciebie wskazana (inna niż przewoźnik).
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Nasze dane znajdziesz na dowodzie zakupu lub w regulaminie.
 3. Zachęcamy do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępny tutaj: Formularz reklamacji
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Ciebie. 
 6. Zwrotu płatności dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Możemy się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie (np. poprzez podanie numeru rachunku bankowego). W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 
 8. Prosimy odesłać nam zwracany produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu i fakturą na poniższy adres:
  • NATE Piotr Kaczmarek
  • ul. Witosa 9B/21
  • 87-100 Toruń
 9. Produkt proszę odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz nam rzecz przed jego upływem.
 10. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pamiętaj, że dokonując zwrotu rzeczy odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYMIANA TOWARU

Jeżeli chcesz wymienić produkt (np. na inny rozmiar lub model), najpierw dokonaj zwrotu (otrzymasz zwrot pieniędzy), następnie złóż i opłać nowe zamówienie.

TOWAR PERSONALIZOWANY

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zamówienia towaru spersonalizowanego brak jest możliwości odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) – podstawa prawna: art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Produkt z nadrukiem nie podlega również wymianie.

REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

Staramy się z całych sił, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości oraz wolne od wad fizycznych i prawych. Jeżeli jednak zakupiony przez Ciebie towar nie spełnia tych wymagań, jesteś uprawniony do zgłoszenia reklamacji na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Twoje uprawnienia jako Konsumenta określone są w szczególności w:

 • ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 17.12.2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.
 • ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 141 poz. 1176 ze zm.) – jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?

W celu usprawnienia zgłoszenia reklamacji przygotowaliśmy dla Ciebie poniższy tekst. To zbiór wskazówek, które ułatwiają nam szybsze rozpatrywanie reklamacji!

 1. Reklamację z tytułu wady zakupionego produktu (jeżeli dokonałeś zakupu produktu od dnia 25.12.2014 r.) lub z tytułu niezgodności towaru z umową (jeżeli dokonałeś zakupu produktu przed dniem 25.12.2014 r.) możesz złożyć drogą wysyłkową na adres:
  • PHU FLISAK
  • ul. Łyskowskiego 29/35
  • 87-100 Toruń
 2. Pamiętaj, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 3. W celu zgłoszenia reklamacji drogą wysyłkową możesz skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego - Formularz reklamacji
 4. W każdym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia- o rozpatrzeniu poinformujemy zaś w wybrany przez Ciebie sposób.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR. PLATFORMA ODR.

Pamiętaj, że będąc konsumentem możesz skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 1. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.) wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:
  • umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub
  • przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.
 2. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin organizacji i działania Stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich z dnia 25 września 2001 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214).
 3. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ust. 2, wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Dane teleadresowe wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 4. Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w ust. 3, wszczyna się na wniosek złożony do właściwego terenowo wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej. Formularze wniosków dostępne są w sekretariacie każdego stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Dane teleadresowe stałych polubownych sądów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 5. Konsument jest także uprawniony do skorzystania z internetowego systemu rozpatrywania sporów. Pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL znajduje się platforma umożliwiająca pozasądowe rozpatrywanie sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną, w wypadku sporu wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (Platforma ODR).
 6. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać także na stronie https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Regulamin z dnia 19.10.2017 r. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy werunmountains.com działający pod adresem werunmountains.com prowadzony jest przez:
  • NATE Piotr Kaczmarek
  • ul. Witosa 9B/21
  • 87-100 Toruń
  • POLSKA
  • NIP 8792523188
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego werunmountains.com działającego pod adresem http://werunmountains.com, w szczególności:
  • zasady zawierania umów sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie http://werunmountains.com;
  • zasady korzystania z Formularza Zamówień;
  • zasady korzystania z Newslettera.
 3. Informacje o Towarach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu takie jak: cena, opis, parametry techniczne i inne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome).
  • aktywny adres e-mail.
 5. Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
  • dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich)
  • korzystanie ze sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania).
  • podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich.  

§ 2 Słowniczek definicji 

 1. Następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:
  • Sklep – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem http://werunmountains.com.
  • Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała Konto w Sklepie albo dokonała zamówienia poprzez Formularz Zamówień.
  • Newsletter – usługa świadczona przez NATE Piotr Kaczmarek, polegająca na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez subskrybenta adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), o wydarzeniach, konkursach i promocjach organizowanych przez NATE Piotr Kaczmarek
  • Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep. 
  • Formularz Zamówień – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Klientowi zakup Towaru
  • Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.  

§ 3 Formularz Zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia za pomocą Formularza Zamówień należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zaakceptować regulamin.
 2. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad o których mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu prowadzący Sklep wezwie Klienta do zaprzestania lub usunięcia naruszeń w odpowiednim terminie. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne, prowadzący Sklep usunie Konto należące do Klienta.  

§ 4 Newsletter 

 1. W celu korzystania z newslettera należy wejść na stronę http://werunmountains.com, wpisać w odpowiednim miejscu swój adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „Zapisz się”. Po kliknięciu w wskazany link rozpocznie się korzystanie z newslettera. 
 2. Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe.  
 3. Zarejestrowanie się przez subskrybenta stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji newslettera.  
 4. W celu rezygnacji z newslettera należy kliknąć na przycisk „zrezygnuj” na dole otrzymanej wiadomości. Czynność ta spowoduje usunięcie adresu e-mail z listy subskrybentów.  

§ 5 Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży 

 1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet. 
 2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu: http://www.werunmountains.com przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien podać swoje dane adresowe w Formularzu Zamówień. 
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także adresu doręczenia oraz ewentualnie danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT. 
 6. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia przez Klienta, wysyłana jest wiadomość na wskazany adres e-mail z potwierdzeniem.

NATE Piotr Kaczmarek
ul. Witosa 9B/21
87-100 Toruń
NIP 8792523188
REGON 3415435

T. +48 881 201 851
M: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.